تاريخ : جمعه سوم شهریور ۱۳۹۱ | 15:44 | نویسنده : فرشيد

                                                                                     فرآیندپرستاری(فشار خون)

 

بررسی:افزایش در فشار خون در پاسخ به عوامل  ضد فشار خون در بیمار مشاهده

شدکه فشار بیمار16برروی 8بود.و همچنین افزایش bunوcr

1-تشخیص پرستاری:تغییر درپرفوزیون بافتی درارتباط با:

الف)افزایش مقاومت عروق محیطی

ب)تغییرات آتروژنیک درعروق خونی همراه با آثار طولانی مدت یاافزایش

بی اندازه شدید  فشارخون

ج)احتمال کاهش برون ده قلب همراه با افزایش کارقلب وهپیرتروفی میوکارد

که باعث افزایش فشار خون می شود.

د)پایین افتادن بیش ازاندازه فشارخون با مصرف داروهای ضذ فشارخون

اقدامات پرستاری واهداف وبرنامه ریزی :

اقداماتی برای کاهش فشارخون برای پیشبرد پرفوزیون بافتی :

وازودیلاتورهای دارای مستقیم (مینوکسیدیل،هیدرالازین،فنولداپام،سدیم

پروساید ،نیترو گلیسرین )این دارو اغلب وقتی که فشار خون پایین می افتد،

باید سریعا تجویزشوند.

اجرا:1-اجرای اقداماتی برای کاهش ترس و اضطراب2-اجرای اقدامات در

پیشبرداستراحت 3-اجتناب ازکشیدن سیگار4-اجتناب ازمصرف زیاد از

نوشیدنی های حاوی کافئین،مثل قهوه،چای وکولا

ارزشیبایی:1-فشار خون درحدطبیعی 2-وضعیت ذهنی فرد طبیعی باشد.

3-نبض های محیطی قابل لمس باشند.4-برون ده ادراری حداقل 30سی سی د

در ساعت

بررسی :بررسی نشانه ها وعلایم سردرد(مثل بی قراری تحریک پذیری

اجتناب از قرا گرفتن نور و سرصدا ،بی میلی در حرکت)

2-تشخیص پرستاری :درد:سردرد

در ارتباط با اتساع عروق خونی مغزی همراه فشار خون عروقی

اقذامات پرستاری واهداف و برنامه ریزی :

بررسی بیمار از نظر الگو ی درد(محل ،ماهیت ،وقوع ،مدت عوامل تسهیل

تسهیل کننده ،عوامل تشدید کننده .

بررسی درک مددجو از شدت سردرد با استفاده از معیار شدت درد

اجرا:اجرای اقداما ت زیر در جهت تسکین درد:1-کاهش ترس واضطراب

در ارتباط با تجربه درد2-اجرای اقدامات برای کاهش تحریک محیط

3-تجویز داروهای مسکن طبق دستور قبل از اینکه سردردشدید شود.4-اجتناب

از قرار گرفتن مددجو روی تختهای صداداریا متحرک برای جلوگیری کاهش ا

از خطر افتادن وی

ارزشیابی:1-تسکین درد رابیان نماید .2-حالت چهره و وضعیت بدن در حالت

آرام و بدون تنش است.3-افزایش مشارکت در فعالیت ها.4-سطح راحتی ،

کنترل درد>

 

 

 برچسب‌ها: فرآیندپرستاری, فشار خون